به استحضار می رساند شرکت کاوشگران باصر با دو دهه سابقه بازرسی فنی و بازرسی جوش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و ساختمانی، آزمایشگاه جوش باصر سازه آزما را تاسیس نموده است. این آزمایشگاه با اخذ صلاحیت پایه 2 از وزارت راه و شهرسازی بوده و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و پرسنل مجرب، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات بازرسی جوش به شرح ذیل اعلام می¬دارد.
1. عملیات مقدماتی در شروع کار:
• تدوینITP (Inspection test plan) و مشاوره با طراح سازه جهت سبک سازی، بهینه سازی، افزایش استحکام و کاهش هزینه های ساخت.
• آموزش و تایید صلاحیت جوشکاران برای کم کردن ضایعات مواد مصرفی و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار.
• بررسی و تایید نقشه های جوش.
• تدوین و تایید WPS و انجام کلیه تست¬های مخرب و غیر مخرب جهت اطمینان از سلامت مواد اولیه و مصرفی شامل الکترود، ورق و...
2. عملیات ضمن اجرا
• بکارگیری بازرس مقیم و با تجربه با در محل کارخانه ساخت و محل نصب جهت نظارت بر اجرای صحیح عملیات جوشکاری، برشکاری و ... مطابق با دستورالعمل تایید شده توسط کارفرما.
• انجام کلیه تست¬های غیر مخربPT ,MT ,VT و UT طبق استاندارد های درخواستی کارفرما بر روی کلیه جوشها و ورق ها با استفاده از تجهیزات پیشرفته روز دنیا.
3. پایان کار:
• ارائه تاییدیه صحت و سلامت جوش برای شهرداری، وزارت راه و شهر سازی و سایر مراجع ذیصلاح.