پروژه هاي انجام شده توسط بازرسي كاوشگران باصر

1 بروج مسكوني مس و برج اداري كارخانه سيمان تهران انجام بازرسي فني جوش و آزمايشهاي التراسونيك و مايع نافذ از اسكلت فلزي
2 طرح متانول خارگ (شركت استيم) انجام آزمايشهاي غير مخرب به روشهاي التراسونيك، ذرات مغناطيسي و مايع نافذ از واحد ريفورمر
3 طرح متانول جزيره خارگ (ماشين سازي اراك) انجام آزمايشهاي غير مخرب به روشهاي التراسونيك، مايع نافذ و پرتونگاري صنعتي از تاورT5002 65 متري
4 كارخانه سيمان لوشان انجام آزمايش التراسونيك از كوره پخت سيمان
5 نيروگاه منتظر قائم(شركت مپنا) انجام آزمايشهاي تورق(Lamination) ، ضخامت سنجي و ذرات مغناطيسي از لوله هاي 18 اينچ
6 كارخانه مس سرچشمه انجام آ‏زمايشهاي غير مخرب به روشهاي التراسونيك ، ذرات مغناطيسي ، مايع نافذ و ضخامت سنجي از توربين نيروگاه و بويلر واحد ذوب
7 فرودگاه تهران انجام بازرسي فني جوش وآزمايشهاي التراسونيك و مايع نافذ از پلهاي متصل به هواپيما
8 پروژه فراب انجام آزمايشهاي غير مخرب به روشهاي پرتونگاري صنعتي و التراسونيك از قطعات سد ساخته شده توسط شركت مهسارابنيه
9 كارخانه تصفيه شكر اهواز انجام آزمايش التراسونيك و ذرات مغناطيسي از دستگاههاي سانتريفوژ
10 جهادتوسعه منابع آب انجام آزمايش التراسونيك و ذرات مغناطيسي از هد (Cutter Head) دستگاه حفاري تونل
11 پروژه هانگار خليج فارس انجام آزمايشهاي التراسونيك، تورق و مايع نافذ ازقطعات پيوند دريا ساخته شده توسط شركت عمران سوله
12   انجام آزمايش التراسونيك و تورق از مخازن تحت فشار (هيدرولايزر) ساخته شده توسط شركت ساز وكار
13 خطوط لوله گاز اراك انجام پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله گاز در شهر صنعتي اراك
14 پروژه برون مرزي ترمينال نفتي بندر الحديده كشور يمن انجام آزمايش پرتونگاري صنعتي و مايع نافذ از مخازن و خطوط لوله مربوط به ترمينال نفتي بندر الحديده . (18/8/79 لغايت 5/1/80 )
15 همكاري با شركت گرماب سرد تستهايUT, MT, PT, RT از مخازن تحت فشار
16 پالايشگاه گاز سرخون انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله 2 اينچ تا 8 اينچ در دست اجرا شركت شيما فرمند . (شروع 26/4/80 پايان 30/07/80 )
17 مسجد سليمان نجام عمليات پرتونگاري صنعتي و التراسونيك ازلوله هاي آب ورودي به توربين نيروگاه دوم سد كارون يك (شهيد عباسپور)
18 انديمشک انجام عمليات پرتونگاري صنعتي و التراسونيك از دريچه هاي قطاعي بخش سرريز سد مخزني كرخه در دست ساخت شركت سديد نصب وSTEEL LINNING نيروگاه در دست ساخت شرکت نير پارس .
19 شهرک جديد انديشه انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله سي اينچ ("30) در دست اجرا شرکت پيل اوژن آذر. ( شروع 01/12/1380 )
20 گرم دره – کرج انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "6 تا "12 خط تغذيه گرم دره به کرج وايستگاههاي بيله سوار ، گرمي و پارس آباد در دست اجرا شرکت مهندسي قادر نصب . ( شروع 25/08/1380 )
21 خطوط گازرساني در شهرستانهاي اراك و ساوه انجام عمليات پرتونگاري صنعتي
22 انبار نفت ساري انجام پرتونگاري صنعتي از دو دستگاه تانک M.T.B.E در ساري
23 انبار نفت بندرعباس انجام پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله 12 الي 24 اينچ و مخازن ذخيره دردست اجرا شرکت ارس بنياد ( شروع 07/01/81 پايان 01/07/82)
24 IGC پالايشگاه هشتم بندر عباس نجام پرتونگاري صنعتي از 16 مخزن ذخيره دردست اجرا شرکت بين المللي پيمانکاري عمومي ايران IGC. ( شروع 04/07/81 پايان 14/07/82 )
25 نکاء انجام پرتونگاري صنعتي از بويلرهاي واحد 2 و3 نيروگاه نکاء و آزمايش ذرات مغناطيسي از مخازن کروي ماشين سازي اراک. ( شروع 25/11/81 پايان 14/05/82 )
26 ماهشهر انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از تجهيزات در دست ساخت شرکت اکسين صنعت و IGC در پتروشيمي فجر، خوراک محصول ، مخازن پتروشيمي خوزستان و مخازن ذخيره MTBE . (شروع 25/06/80 )
27 شرکت نصب گستر انجام عمليات پرتونگاري از مخازن در دست ساخت شرکت نصب گستردرشهرستانهاي تهران .سبزوار، ماهشهر، شاهرود، سمنان ،دامغان ، ياسوج و جزيره لاوان
28 نمرود- ري نجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله "30 نمرود- ري در دست اجراء شرکت رامشير
29 پالايشگاه تبريز انجام آزمايش از جوشکاران وصدور گواهينامه جوشکاري و پرتونگاري صنعتي ،آزمايشهاي التراسونيک،ذرات مغناطيسي و مايع نافذ از خطوط لوله و تاورهاي در دست اجراء شرکت SINOPEC کشورچين و صنايع فارس. (شروع 15/9/81 پايان 15/6/82)
30 پالايشگاه تهران انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "12 تا "32 تلمبه خانه پالايشگاه تهران در دست اجرا شرکت تنوتاس و دنياي پالايش (T&D)و شرکتSINOPEC چين . ( شروع 15/07/81 پايان 14/08/82
31 شرکت طرح و بازرسي نجام عمليات پرتونگاري صنعتي از لوله هاي ايستگاه تقويت فشار گاز اراک در دست اجراء شرکت طرح و بازرسي
32 شرکت تايد واتر نجام آزمايشات التراسونيک ، ذرات مغناطيسي و ضخامت سنجي رنگ از سازه فلزي مربوط به پروژه هانگار خليج فارس
33 پتروشيمي اراك انجام عمليات پرتونگاري صنعتی با دستگاه X-RAY ( 300 KV) از مخزن کروی پتروشيمی اراک
34 هرمزگان انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله "2 الي "36 ايستگاه تقويت فشار گاز حاجي آباد
35 شرکت ملي مهندسي نفت پروژه خط لوله 16 اينچ تنگه فني به افرينه (پيمان دي سي 380 ): انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله 16 اينچ تنگه فني به افرينه مربوط به شرکت ملي مهندسي نفت ( شروع 01/11/1380 اتمام 15/07/82)
36 ماشين سازي اراک نجام آزمايش التراسونيک
 37  نيروگاه رامين اهواز  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "2 تا "36 در دست اجرا شرکت مهندسي قادر نصب . ( شروع 20/07/1382 اتمام 15/03/83
 38  نکاء  انجام پرتونگاري صنعتي از پروژه توربين انبساطي نيروگاه نکاء در دست اجراء شرکت صحت و مخازن MTBE
 39  مجتمع فولاد اسفرائن  اسفرائن : انجام عمليات RT , PT , MT ,UTاز خطوط لوله مجتمع فولاد اسفرائن در دست ساخت شرکت ايريتک
 40  شرکت تنوتاس  جزيره­کيش : انجام عملياتRT, HT, MT, UT از خطوط لوله بويلر ساخت شرکت آذر آب و در حال نصب توسط شرکت تنوتاس در سازمان آب و برق جزيره کيش ( شروع 20/10/81
 41  بندرعباس  انجام عمليات سندبلاست از مخازن ذخيره روغن مجتمع مخازن روغني خليج فارس
 42  اسکله شهيد رجائي  انجام بازرسي فني ، پرتونگاري و نظارت بر ساخت 16 دستگاه مخزن ذخيره روغن نباتي در مجتمع مخازن روغني خليج فارس
 43  ايستگاه فشار شکن مغانک  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "2 تا "26 و يک دستگاه مخزن ذخيره در دست اجرا شرکت کيسون مربوط به پروژه نکاء- ري ( شروع 20/04/82 اتمام 10/06/83
 44  برج تجاري ،اداري اميرکبير  بازرسي فني جوش و ارائه کليه خدمات NDT. ازبرج دردست اجرا شرکت کيسون.
 45  شرکت پيل اژن آذر  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله 30 اينچ در اراک اجراء شده توسط شرکت پيل اژن آذر.
 46  ايستگاه ساقی  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "1 تا "32 در ايستگاه ساقی اراک در دست اجراء شرکت طرح و بازرسی
 47  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي  سد دوستی : (RT) و آزمايش التراسونيک (UT) از لوله ها و تجهيزات در حال نصب توسط کنسرسيوم آبان صنعت و پارس انرژی در سد دوستی مشترک بين ايران و ترکمنستان
 48  ماهشهر  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از تجهيزات در دست ساخت شرکت سديد جهان صنعت و نصران صنعت در پتروشيمي مارون . (شروع 20/05/82 اتمام 15/08/84
 49  سد سلمان فارسي  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) و آزمايش التراسونيک (UT) بر روي قطعات دردست ساخت شرکت نيرپارس
 50  دانشگاه آزاد کرج  بازرسي فني جوش و ارائه کليه خدمات NDTو تهيهWPS
 51  بندر عسلويه  انجام عملياتRT, UT در پتروشيمي مبين در دست اجراء شرکتهاي تنوتاس ، برزين و پارس کيهان انجام عمليات پرتونگاری با دستگاه ايکس (X-Ray) از سيلوهای آلمينيومی در دست ساخت شرکت Zeppelin بلژيک
 52  سد دلواری  انجام عمليات RT, UT از قطعات در دست ساخت شرکت کيان پاياب.
 53  خط لوله انتقال نفت نکاء به ساری  انجام پرتونگاري صنعتي از خط لوله نفت32 اينچ در دست اجراء موسسه الحديد.
 54  پايانه نفتی نکاء  انجام پرتونگاري صنعتي ازدو دستگاه مخزن کروی به روش پانوراميک در دست ساخت ماشين سازی اراک و خطوط لوله تاسيسات پايانه نفتی و دو دستگاه مخزن ذخيره MTBE در دست ساخت شرکت ساختار فردا .
 55  پروژه هما  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) و تفسير فيلمها بر روي قطعات و تجهيزات منيفلد دردست ساخت شرکت پايدار فولاد .(شروع 10/11/83
 56  ماشين سازی پارس  ارائه Q.P, ITP و انجام کليه خدمات NDT از قطعات در حال ساخت در کارخانه .
 57  ساخت بويلرهای نيروگاهی  انجام آزمايشات RT , UT , MT از سازه های در دست ساخت شرکت تنوتاس .
 58  شركت سديد  انجام عمليات پرتونگاري از لوله هاي 72 اينچ مربوط به استيل لاينينگ در دست ساخت شركت سديد
 59  شركت صنعتي گداختار  انجام عمليات پرتونگاري از شيرهاي ريخته گري شده صنايع نفت توليد شده توسط شركت صنعتي گداختار.
 60  پتروشيمي اراك  انجام عمليات پرتونگاريRT و MT , PT از تاسيسات پتروشيمي اراك .
 61    انجام آزمايشات التراسونيك و ذرات مغناطيسي وعمليات پرتونگاري به روش گاما با Ir 192 و Co 60 ازHP Separator با ضخامت 70 -135 ميليمتر.
 62  پروژه شانول  انجام نظارت و بازرسی فنی جوش و مواد و کنترل کيفی و تهيه مدارک فنی و عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) و تفسير فيلمها بر روي قطعات و تجهيزات منيفلد دردست ساخت شرکت آريا پترو گاز.(15/11/83 )
 63  پروژه پارس جنوبی فازهای 6 و 7 و 8  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) وآزمايش ذرات مغناطيسی (MT ) از مخازن تحت فشار در دست ساخت شرکت نيرپارس مربوط به شرکتهای TEC , IDRO,JGC,DAELI
 64  پتروشيمي قدير انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از لوله هاي پتروشيمي قدير و بخش خوراك محصول
 65  نيروگاه نکاء  انجام پرتونگاري از پروژه نصب بويلر نيروگاه نکاء و تعميرات در دست اجراء شرکت نيروتوان و مپنا
 66  تلمبه خانه ساري  انجام پرتونگاري از پروژه تلمبه خانه ساري در دست اجراء طراحي و مهندسي نفت
 67  پروژه مپنا ژنراتور(پارس ژنراتور)  انجام خدمات آزمايشهاي غيرمخرب به روشهاي UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray)
 68  مخازن ذخيره جزيره لاوان ، يزد ، رفسنجان و زاهدان  انجام پرتونگاري صنعتي از مخازن ذخيره طبق API 650
 69  پالايشگاه تهران( تلمبه خانه نفت خام)  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "2 تا "32 و دو دستگاه مخزن MTBE در دست اجرا شرکت کيسون . ( شروع 10/04/82 )
 70  خط لوله 20 اينچ يزد – رفسنجان و تاسيسات تلمبه خانه  انجام پرتونگاري صنعتي از 540 كيلومتر خط لوله "20 نفت مربوط به NIOEC و لوله هاي مربوط به تاسيسات نيروگاه يزد شركت مسبا
 71  خط لوله 30 اينچ ايلام  انجام پرتونگاري صنعتي از 40 كيلومتر خط لوله "30 گازو ايستگاه هاي مربوط
 72  خط لوله 10 اينچ تنگه فني به دره شهر  انجام پرتونگاري صنعتي از خط لوله "10 گازو ايستگاه هاي مربوطه
 73  مخازن كروي پالايشگاه گاز ايلام  انجام پرتونگاري صنعتي به روش پانوراميك از چهار دستگاه مخزن كروي
 74  سد سيمره  انجام عمليات پرتونگاري(RT ) و آزمايش التراسونيک (UT ) بر روي قطعات دردست ساخت نيرپارس
75  پروژه مخازن تحت فشار در اهواز  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از مخازن تحت فشار مربوط به فازهاي 7و8و9 پارس جنوبي در حال ساخت در اهواز . ( شروع 01/02/1384 )
 76  پالايشگاه اراك  انجام عمليات پرتونگاري از 12 دستگاه مخزن ذخيره در طرح توسعه پالايشگاه اراك
 77  Exhaust Casing توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت  انجام عمليات پرتونگاري به روش گاما و ايكس X و MT , UT از Exhaust Casing توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت SIEMENS , OTCE و تجهيزات صنايع نفت
 78  Gas fuel توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت  انجام عمليات پرتونگاري به روش گاما و ايكسX و MT , PT از واحدهاي Gas fuel توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت SIEMENS , OTC و تجهيزات صنايع نفت
 79  مخازن فولاد اكسين  انجام عمليات پرتونگاري از خطوط لوله شبكه شهري استان خوزستان و X-Ray از (دلوار افزار).
 80  سد کارون4  نجام عمليات پرتونگاري صنعتي وآزمايش التراسونيک از لوله های در دست ساخت و نصب شرکت ماشين سازی اراک در شهرستان ايذه ( شروع 10/09/1382 )
 81  صنايع شير گداختار  انجام عمليات پرتونگاري به روش گاما از شيرهاي ريختگي و سرجوشهاي شيرهاي كلتار شده
 82  پالايشگاه شازند اراك  انجام عمليات پرتونگاري از خطوط لوله و 48 دستگاه مخزن ذخيره در دست اجراء كنسرسيوم ODCC و SAZEH,SEI
 83  سد کارون4  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي وآزمايش التراسونيک از لوله های در دست ساخت و نصب شرکت ماشين سازی اراک در شهرستان ايذه ( شروع 10/09/1382 )
 84  بيد بلند  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از 540 كيلومتر خط لوله پالايشگاه بيد بلند 2(تهران جنوب)( 28/03/1388 )
 85  پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس بندرعباس  انجام رادیوگرافی از 12 دستگاه مخزن کروی با قطرهای 17 تا 21 متر و ضخامت تا 54 میلیمتردر دست ساخت شرکت ماشین سازی اراک در پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس بندرعباس. و پایپینگ شرکت زیراساس
 86  شركت كيسون  انجام بازرسي فني و آزمايشهاي غير مخرب از سازه فلزي در حال نصب شركت كيسون
 87  شركت ارتعاشات صنعتي انجام عمليات پرتونگاري به روش گاما و ايكس X از قطعات در دست ساخت شركت ارتعاشات صنعتي 

 
پروژههای دردست اجرا

  • پارس جنوبی عسلویه وکنگان

1. انجام عمليات پرتونگاري صنعتی از 70000 اینچ قطر در فاز 12 EPC3 شرکت گاما.

2. انجام عمليات پرتونگاري صنعتی از 60000 اینچ قطر در فاز 22و23و24 شرکت پایندان.

3. انجام عمليات پرتونگاري صنعتی از 20000 اینچ قطر در فاز 15 و 16 شرکت دریا ساحل.

  • استان خوزستان
  1. انجام آزمایشات غیر مخرب شامل پرتونگاری صنعتی،التراسونیک،ذرات مغناطیسی وسختی سنجی درساخت جکتهای فاز 19(19A,B,C ) و 20 و 21 در یارد 3 (ولیعصر) وساخت عرشه های فازهای20 و 21 در یارد مهدویان شرکت تاسیسات دریائی خرمشهر.


پروژههای فراساحلی

1. پروژه ساخت سكوي نفتي WP2 (TOTAL) دركشتي­ سازي خليج فارس: انجام کامل آزمايشهاي غير مخرب به روشهاي التراسونيك (UT)، ذرات مغناطيسي (MT)و مايع نافذ (PT) از سكوي دردست ساخت شركت IGC بعنوان پيمانکار شرکت کاوشيار ايران (شروع 1/10/78 پايان 30/07/1380).

2. صنايع فراساحل: انجام آزمايش التراسو نيك, ذرات مغناطيسي و مايع نافذ و سختي سنجي از سكويSPQ1 (صدرا،SAMSUNG و سروش و نوروزSHELL & HHI) در دست ساخت صنايع فراساحل (شروع 1/11/79).

3. پروژه ساخت جاکت SPP1 : انجام عمليات پرتونگاري صنعتي، التراسونيک، ذرات مغناطيسي و مايع نافذ ازپروژه ساخت جاکت شش پايه مربوط به شرکت پتروپارس و IGC در ISOICO (شروع 1/9/80 خاتمه 30/06/81).

4. انجام آزمایشات التراسونیک و ذرات مغناطیسی و پرتونگاری با دستگاه ایکس در Sea Master ship - PLB for IOEC,PWP

5. Jacket Reshadat W0 -DOT Co. (UT, MT) 09/2008

6. South Pars Gas Field Development Phase12 Offshore Jacket 12-A. UT&MT

7. انجام آزمایش التراسونیک و ذرات مغناطیسی و بازرسی چشمی در پروژهJacket Load Out WHP 07 &08 با شرکت خدمات فراساحلی اروند.

8. انجام آزمایشات غیر مخرب شامل پرتونگاری صنعتی،التراسونیک،ذرات مغناطیسی وسختی سنجی درساخت جکتهای فاز 19(19 A,B,C ) و 20 و 21 در یارد ولیعصر و ساخت عرشه های فازهای20 و 21 شرکت تاسیسات دریائی خرمشهر.

پروژه هاي ويژه

1. انجام پرتونگاري صنعتي با چشمه كبالت CO 60 از سه دستگاه مخزن تحت فشار مربوط به نفت مناطق مركزي در اراك و پالايشگاه گاز ايلام و پتروشيمي جم در تهران و لوله هاي "20 جدار ضخيم در صنايع فراساحل بر روي سكوهاي نفتي 2SKB , 2SKC

2. انجام آزمايش التراسونيك به روش PHASED ARRAY بر روي مخزن تحت فشارV3110 با ضخامت 102 ميليمتر مربوط به پالايشگاه گاز ايلام و بدنه قالب تزريق سپرهاي ماشين در ايران خودرو و استيل لاينينگ سد سياه بيشه و گتوند.

3. انجام آزمايش التراسونيك به روش PHASED ARRAY از استيل لاينينگ سدهاي سياه بيشه ، گتوند ،دلواري و مخازن فولاد هرمزگان و سد آزاد و Piping پتروشيمي زاگرس و فاز 13 پارس جنوبی.

4. اجرای سیستم هوشمند،PLC سالن پرتونگاری با رادیوایزوتوپ کبالت 60 و تعمیرات درب 120 تنی و ساخت محل نگهداری دوبین کبالت 60 در مپنا بویلر 12/89 الی 2/90