در راستاي آموزش نيروهاي متخصص صنايع كشور اين شركت افتخار دارد تقويم آموزشي آزمونهاي غير مخرب (NDT) خود را به شرح پيوست به استحضار برساند .
 
مشخصات و شرايط دوره‌ها :

* برگزاري دوره ها مطابق با استاندارد SNT-TC-1A انجمن آزمايشهاي غيرمخرب آمريكا (ASNT) خواهد بود.و در صورت درخواست مطابق با EN473 , ISO9712 قابل برگزاري ميباشد.
* كتاب، جزوات و استانداردها به زبان انگليسي و فارسي بوده و محتواي درسي مطابق با استاندارد فوق مي‌باشد.
* مطالب در كلاس به زبان فارسي تدريس خواهد شد.
* به كليه شركت كنندگان در پايان دوره گواهينامه حضور در كلاس و در صورت قبولي در سه آزمون مشروحه زير با حداقل نمره 70 و ميانگين نمره 80 از 100 گواهينامه سه ساله با اعتبار بين المللي و Wallet cardاعطاء خواهد شد.
1- General Theory Exam -3 Specific Theory Exam -2 Practical Exam
* در صورت عدم قبولي در امتحانات پايان دوره تا يك نوبت بابت آزمون مجدد هزينه اي دريافت نخواهد شد.
* شهريه اعلام شده شامل كليه هزينه هاي آموزش، نشريات (كتاب، جزوات)، پذيرايي، اخذ امتحانات و صدور گواهينامه مي باشد.
* نحوه پرداخت شهريه دوره ها به شرح زير به حسابجاري3090 نزد بانك ملي تهران، شعبه شهيد سبحاني، كد 1064 واريزگردد:
30% هنگام ثبت نام
50% هنگام شروع كلاس
مابقي تا پيش از برگزاري امتحان

شرايط شركت كنندگان

آشنايي با زبان انگليسي
داشتن حداقل 6 ماه سابقه كار در بخش كنترل كيفي يا بازرسي فني
آشنائي با روشها وعيوب جوشكاري

اين شركت همچنين آمادگي برگزاري دورهاي اختصاصي براي مراكز و شركتها صنعتي، تهيه نظام نامه صلاحيت و اعطاي گواهينامه به نفرات در زمينه آزمونهاي غير مخرب (Written Practice) و مشاوره در زمينه هاي مختلف NDT را داراست.

توجه: ساعت برگزاري دوره ها براساس رفاه شركت كنندگان شاغل تنظيم شده است، و در صورت درخواست كليه شركت كنندگان قابل تغيير است.همچنين داوطلبان محترم جهت آگاهي از محتواي آموزشي دوره ها و ثبت نام ميتوانند به سايت WWW.NDT-IRAN.COMمراجعه فرمايند.